CITY TRAVEL TOURS

Turistička agencija CITY TRAVEL TOURS Sarajevo registrovana je u Poreznoj upravi FBiH(ID 4202085030007). Agencija koja je nastala nakon višegodišnjeg iskustva i edukacije u turizmu, sa profesionalnim osobljem.

Spremni smo Vam ponuditi najbolja rješenja za organizaciju svih vidova putovanja: poslovnih, turističkih, kao i organizacije kongresa, meetinga, evenata, pristupajući Vašim potrebama sa najvećom pažnjom kako bi Vam omogucili kvalitetno putovanje uz najkvalitetniju ponudu za uloženi novac.

CITY TRAVEL TOURS

TURISTIČKA AGENCIJA SARAJEVO
Mula Mustafe Bašeskije 54
71000 Sarajevo
Tel. +387(0)33 572 000
Fax. +387(0)33 572 001
email. info@citytravel.ba