Osnovne informacije

DAN DRŽAVNOSTI

 “ KANARSKA OSTRVA – TENERIFE ” + BARCELONA

AUTOBUS + AVION IZ DUBROVNIKA

8 DANA: 23.11.-30.11.2017.

Da li i Vi često zamišljate kako izgleda raj na zemlji?

Putovanje koje uključuje  Barcelonu i Tenerife  uz ugodan odmor u trajanju od 11 dana… Još uvijek niste sigurni….?

Rajska, Kanarska ostrva  poznata su u cijelom svijetu po   vječnom proljeću i moru prijatne temperature. Ljeti  je rijetko kada toplije od 28ºC, dok zimi temperatura ne pada ispod prijatnih 19ºC. Dobar razlog da se vreli ljetnji i hladni zimski dani provedu upravo tamo. Oni koji su imali sreće da posjete i dobro upoznaju ovaj mali raj ispred afričke obale poželjeli su da ga,  ako ne već trajno nasele, obavezno još jednom obiđu, makar na samo desetak  dana.

PROGRAM PUTOVANJA

1. DAN – SARAJEVO – DUBROVNIK – BARCELONA – TENERIFE

Okupljanje putnika ispred zemaljskog muzeja i  polazak autobusa  oko 06h ujutru i vožnja prema Splitu. Vožnja Kroz BiH sa usputnim pauzama. Dolazak na aerodrom Split, te let na relaciji Dubrovnik – Barcelona. Po slijetanju na aerodrom u Barcelonu, slijedi slobodno vrijeme do leta za Tenerife. Po dolasku na Tenerife, slijedi transfer do hotela i smještaj u isti.

  1. DAN – TENERIFE

Doručak. Zajednička šetnja gradom i upoznavanje sa istim. Slobodno vrijeme, možete iskoristiti za kupanje na prelijepim plazama. Slobodno vrijeme. Nočenje.

3. – 6. DAN – TENERIFE

Slobodno vrijeme za odmor, vlastite aktivnosti ili fakultativne izlete.

7. DAN – TENERIFE – BARCELONA

Doručak. Odjava iz hotelskih soba i slobodno vrijeme do transfer na aerodroma (vrijeme leta ce biti naknadno objavljeno), te let na relaciji Tenerife  – Barcelona. Po dolasku u Barcelonu, transfer do hotela, smještaj u isti, slobodno vrijeme i noćenje.

8. DAN – BARCELONA – DUBROVNIK – SARAJEVO

Rana odjava iz hotelskih soba. Transfer do aerodroma u 07:30. Check inn i let na relaciji Barcelona  – Dubrovnik u 10:00. Po slijetanju u Dubrovnik slijedi prevoz prema BiH. Dolazak u Sarajevo u poslijepodnevnim satima.

 

Cijene za prvih 10 rezervacija:

HOTEL U PUERTO DE LA CRUZE – 999 KM sa taksama, a kasnije 1249 KM

HOTEL U PLAYA DE LAS AMERICAS – 1399 KM sa taksama, a kasnije 1649 KM

 

U cijenu je uključeno:

– Prijevoz  autobusom na relaciji: Sarajevo –Dubrovnik – Sarajevo

– Avio karte sa taksama prema itinereru putovanja
– Smještaj na Tenerifima bazi 6 nocenja BB – hotel  4* TRAINFLOR ILI SLICAN (moguca doplata za druge hotele.

– Smještaj u hotelu 3* u Barceloni  na bazi noćenja bez doručka – hotel u okolini aerodroma

– Usluge organizacije putovanja

– Ručna prtljaga 8kg

– Pratioc putovanja uz minimalno 20 prijavljenih osoba.

U cijenu nije uključeno:

– Fakultativni izleti I vlastiti troškovi
– PZ osiguranje 16 KM, osobe starije od 60 godina plaćaju 32 KM

– Doplata za prtljaga koja ide u prtljažni prostor 20 kg – 100 KM

-Doplata za jednokrevetnu sobu ovisi o odabranom hotelu

 

Cijene Fakultativnih izleta:

*Teide (nacionalni park – vulkan – 3718 m nadmorske visine) – 40 €  – (karta za žičaru se dodatno placa 28€) + Masca

*Sjevernoisdtočni dio ostrva (Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, i Plaja Teresitas) – 30€

*Puerto de la cruz + Loro parque i Lago Martianez (ulaznice se dodatno plaćaju: Lago Martianenz cca 5€, Loro Parque 34 €) – 30€ /Za goste koji budu smjesteni u hotelu u Playa de Las Ameicas

*Izlet brodom – posmatranje kitova i Delfina – 60€

*Siam Park – Aqua Park – ulaznica 34€

*Podmornica – naknadno će biti ponuđena cijena

 

PROVJERITE VAŽENJE VAŠEG PASOŠA-MINIMALNO 90 DANA OD DANA ULASKA U ZEMLJE EVROPSKE UNIJE

 

 

NAPOMENE:       

 

* Organizator zadržava pravo izmjene cijene aranžmana i fakultativnih izleta u slučaju drastičnih povećanja cijene nafte na svjetskom tržištu ili monetarnih poremećaja na finansijskom tržištu a koji utiču na kalkulativne elemente ovog aranžmana.

* Vrijeme leta zavisi od uslova u saobraćaju (raspoloživost aviona kod avio-kompanije, opterećenost polaznog i odredišnog aerodroma) koji u sezoni mogu biti otežani.

*   Raspodjelu soba u hotelu vrši recepcija po dolasku. Slike soba u katalogu ili na sajtu su date radi informacije. Većina hotela ima nekoliko vrsta soba, tako da smještaj u hotelu ne mora biti u sobi sa slike.

*   Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Sva svoja prava u vezi sa prtljagom koji je izgubljen ili oštečen, putnik ostvaruje obraćajući se direktno prijevozniku.

*   Fakultativni izleti nisu obavezan dio programa i zavise od broja prijavljenih putnika

*  Organizator ne odgovara za eventualne promjene u satnici leta.

*   Fakultativni izleti se moraju rezervisati minimalno 2 sedmice prije puta, kako bi na vrijeme rezervisali ulaznice i odgovarajuća transportna sredstva.

 

*   Organizator putovanja zadržava pravo promjena pojedinih sadržaja u programu

*   Organizator putovanja nije ovlašten i ne cijeni valjanost putnih i drugih isprava

*   Za sve informacije dane usmenim putem agencija ne snosi odgovornost

*   Potpisnik Ugovora o putovanju ili predstavnik grupe putnika obavezan je sve putnike upoznati s ugovorenim programom putovanja, uvjetima plaćanja i viziranja i OPĆIM UVJETIIMA PUTOVANJA

*   Putnici su dužni dva dana prije puta provjeriti tačno vrijeme i mjesto polaska grupe

*   Putnik je dužan sam se upoznati s pravilima ponašanja zemlje u koju putuje i poštivati važeće zakonske carinske propise

*   U prijevoznim sredstvima je najstrože zabranjeno pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava

*   Putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike ili ometa vozače i pratioca u poslu, bit će odmah isključen s putovanja i sva odgovornost prelazi na njega bez prava na žalbu i povrat novca

*   Putnik je dužan poštovati satnicu određenu od strane predstavnika agencije na putovanju, u suprotnom predstavnik agencije ima pravo putnika isključiti s putovanja

*   U turističkim autobusima nije moguća upotreba toaleta; u skladu s planom i programom puta pauze se prave svakih 3-4 sata (u zavisnosti od lokacije i opremljenosti benzinske stanice) koje putnici mogu iskoristiti za upotrebu toaleta

*   Agencija određuje raspored sjedenja, mjesto polaska, mjesta za pauzu i dužinu iste; uplatom prijevoza, putnik prihvaća sve gore navedeno, bez prava na prigovor i žalbu

*   Aranžman je rađen na bazi od minimum 10 putnika za daleka putovanja i 30 putnika za europska putovanja

*   U slučaju nedovoljnog broja putnika za realizaciju aranžmana ili drugih objektivnih okolnosti, organizator putovanja obavještava putnike o otkazu aranžmana najkasnije 10 dana prije datuma polaska za daleka putovanja i 5 dana prije datuma polaska za europska putovanja

*   Kod aranžmana koji uključuju prijevoz avionom, nakon kupovine avio karata nemoguće je refundiranje istih i u tom slučaju vrijede uvjeti avio kompanija

*   Kod aranžmana koji uključuju prijevoz low cost avio kompanija, u slučaju odlaganja leta, otkaza ili gubitka konekcije putnici su dužni sami platiti novonastale troškove i agencija ne može utjecati na okolnosti koje su van njenog dometa

*   Cijene low cost aranžmana podložne su promjenama i po uplati avansa se provjeravaju tarife i putniku se potvrđuje cijena aranžmana

*   Agencija ne snosi odgovornost uslijed promjena avio konekcija od strane avio kompanije

*   Agencija zadržava pravo odabira prijevoznog sredstva za transfere i vrši ih do smještaja ukoliko je to fizički moguće

*   Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cijene prije početka putovanja uslijed promjene u tečaju razmjene valute ili promjene u tarifama prijevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima

*   Za ovaj aranžman primjenjuju se OPĆI UVJETI PUTOVANJA usklađeni s UTA standardom

Napomene u vezi sa smještajem:

*   Organizator putovanja, nema uticaja na raspored putnika po sobama u hotelima. Hoteli vrse raspored putnika. Soba koju vidite na slici na internet ili nekoj drugoj publikaciji, ne mora da odgovara sobi koju će putnici dobiti.

*   U smještajne objekte se ulazi prvog dana boravka u skladu s pravilima tog smještajnog objekta. Najčešće je check-in u popodnevnim satima (14h ili 15h), a check-out je posljednjeg dana boravka najčešće do 10h ili 11h.

*   Opisi smještajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitetu usluge u okviru smještajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to ovisi isključivo o smještajnom objektu

*   Neki od dopunskih sadržaja smještajnih objekata su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promjena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo ovise o smještajnom objektu (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

*   Putnik je dužan poštivati pravila smještajnog objekta i sam snosi odgovornost uslijed sankcija od strane osoblja smještajnog objekta

Napomene u vezi s fakultativnim izletima:

*   Fakultativni izleti nisu obvezni dio putovanja

*   Termini i cijene fakultativnih izleta su promjenjivi i ovise o slobodnim terminima po lokalitetima, broju prijavljenih putnika i objektivnim okolnostima

 

Za putovnje vrijede opšti uslovi putovanja

Kalkulacija je rađena na bazi minimalno 20 prijava.

Termini